De Buitenplaats Van Ruytenburch speelt een prominente rol in de geschiedenis van Vlaardingen. Op deze pagina geven we een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis, die De Buitenplaats hebben gemaakt tot wat het nu is.

Willem van Ruytenburch

Willem van Ruytenburch is misschien wel de bekendste persoon die ooit in Vlaardingen heeft gewoond. Hij is vooral beroemd geworden als ‘De man in het geel’ op De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Zijn voorvaderen handelden vanuit Amsterdam in specerijen. De schatrijke Pieter Gerritz. van Ruytenburch kocht in 1611 de Buitenweide en de rechten als ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Zijn zoon Willem nam in 1627 de functie van ambachtsheer over en verbouwt het buitenhuis dat hij van zijn vader had geërfd, tot een imposante villa in de stijl van de Hollandse renaissance. Dit domicilie van de heer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht was gelegen aan de oostzijde van de haven en het Buizengat.

De Buitenweide

Het gebied ten oosten van de haven en het Buizengat stond bekend als de Buitenweide. De grond was in de middeleeuwen opgeslibd en later ingedijkt. Pachters gebruikten het als weideland en teelden er ondermeer rapen, kool, tarwe en gerst. Het Oostelijke Spuiwater vormde de grens tussen de Grote en de Kleine Buitenweide. De nieuwe ambachtsheer, Pieter Gerritsz. van Ruytenburch, liet op de hoek van het Oostelijke Spuiwater en het Buizengat een buitenplaats met prachtige siertuin bouwen die ‘Het Hof’  werd genoemd. Hij had hier een mooi uitzicht op de haven, de sluizen en het Buizengat.
Toen in 1830 de laatste ambachtsheer zijn rechten verkocht aan de stad Vlaardingen, betekende dit ook het einde van de buitenplaats. De gronden van het Hof werden een openbaar park.

In de 20e eeuw naar het noordoosten uitgebreid in de Kleine Buitenweide. De huidige woningbouwlocatie ‘De Buitenplaats Van Ruytenburch’ ligt meteen ten westen van deze parkuitbreiding, waardoor de nieuwe woningen grenzen aan het park.

’t Hof van Vlaardingen/Oranjepark

Oorspronkelijk was het Hof de tuin van de buitenplaats van de Ambachtsheren van Vlaardingen.  In maart 1830 werd het Hof aangekocht door de Gemeente Vlaardingen en dat betekende dat deze nu ook voor het onderhoud ervan moest gaan zorgen. Het hoofdgebouw van de buitenplaats van de ambachtsheer werd na aankoop gesloopt. Een deel van het bijgebouw bleef nog tot 1904 dienst doen als (onder andere) tuinmanswoning. ’t Hof is in de loop der tijd heringericht tot een prettig park voor iedereen. Er werden twee bruggen, paden en plantsoenen aangelegd. Kenmerken van landschapsarchitectuur uit de Renaissance, de Gouden Eeuw en de late 19e eeuw bepalen vandaag nog steeds het aanzien van ’t Hof.
In 1918 wilde men een aangrenzend park, dat aanvankelijk enkel uit bergen zand bestond om de grond op te hogen. Deze Vlaardingse ‘Sahara’ moest in 1938 plaats maken voor het Oranjepark.
In 2012 werden Stadspark ’t Hof en het aangrenzende Oranjepark grondig opgeknapt en in oude glorie hersteld.

Buizengat

Het Buizengat heette aanvankelijk ‘Spuiwater’ en is in de 15e eeuw aangelegd als spuimogelijkheid voor de Oude Haven. In het Buizengat lagen de vissersschepen en de haringbuizen. Het werd al snel in de volksmond ‘Buizengat’genoemd, naar het toen veel voorkomende scheepstype, de haringbuis. Vroeger waren vele scheepswerven gevestigd en vermaakten de Ambachtsheren van Vlaardingen zich er in hun riante buitenplaats aan de Hoflaan. De nieuwe straten dragen nog steeds de namen van de in het verleden gevestigde scheepswerven.